Ons Privacy Beleid
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Forus-P bv (hierna ForusP), een in Nederland geregistreerd bedrijf (KvK nummer: 09072040, btw nummer: NL 8208.47.781.B.01) met statutaire zetel op het adres Parallelweg 36, 6922 HR, Duiven.

ForusP verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze service/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

ForusP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact opnemen om onze service/diensten uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen van onze service/diensten

ForusP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

ForusP verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ForusP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar privacy@forus-p.com.

ForusP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ForusP op nummer +31 (0)481 377265 of via privacy@forus-p.com.

Wanneer u onze geautomatiseerde security scans gebruikt, dan worden door onze scanner geen persoonsgegevens ingezien, verzameld of bewaard. De scanner zoekt naar fouten in de software maar zoekt niet naar gegevens in een database. Wanneer een fout ontdekt wordt, zal de scanner dit slechts melden. Als er door een fout in de software toch persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan wordt dit als een datalek aan u gemeld.

Wanneer wij een pentest op uw website uitvoeren, dan worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of bewaard. Als er door een fout in de software persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan wordt dit als een datalek aan u gemeld.

Open chat
Can we help you?