SECURITY AUDIT

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties diverse (beveiligings)maatregelen nemen. Een security audit kan duidelijkheid geven of de website en huidige werkwijze volledig binnen de kaders van de privacywetgeving valt.

Wij kunnen hierbij ondersteunen door een technische audit in de vorm van een pentest uit te voeren. Ter controle van de juridische aspecten neemt onze partner ICTRecht een privacy audit af.

Onze security scans

Zet ons aan het werk

Tijdens onze geautomatiseerde security scans controleren wij web applicaties en apps op ruim 900 punten. We bereiden elke scan handmatig voor en controleren na afloop de scan handmatig. Zo weten wij zeker dat er een goede, efficiënte scan draait waar we zoveel mogelijk informatie uit kunnen halen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Voldoe aan de privacy wet

Met onze Security Audit wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen relevant zijn en in hoeverre deze correct zijn doorgevoerd. De pentest verifiëert de technische kant. Met de privacy audit van ICTRecht kan worden beoordeeld of het juridisch gezien ook goed zit.

Technische Audit

Om inzicht te krijgen in de risico’s op het gebied van IT-security, voeren wij geautomatiseerde web application en netwerk scans uit op de webapplicatie. Daarnaast doen wij ook uitgebreide handmatige checks op ontwerp-, configuratie- en programmeerfouten. Zo zoeken we naar kwetsbaarheden waarvan bekend is dat hackers deze zouden kunnen misbruiken met als doel ongeautoriseerd toegang te krijgen. Na afloop overhandigen we een uitgebreid rapport met onze bevindingen en aanbevelingen.

Privacy Audit

Met de privacy audit van ICTRecht wordt duidelijk of de webapplicatie juridisch gezien AVG-proof is. Eerst brengen privacy juristen in kaart wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot privacy (AVG). Met een concreet overzicht van de aanwezige privacy risico’s wordt samen gekeken naar de te nemen vervolgstappen om deze risico’s weg te nemen. Wanneer alle verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd, wordt een Privacy Verified certificaat overhandigd om AVG-compliancy aan te tonen.

Onze werkwijze

voorbereiding

Voordat een pentest en privacy audit wordt uitgevoerd, vindt er eerst een inventarisatiegesprek plaats over de betreffende webapplicatie.

Technical audit

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw webapplicatie, hebben wij ongeveer 5 dagen nodig voor een complete uitvoer van de pentest.

privacy audit

Na een uitgebreide inventarisatie door de experts van ICTRecht wordt de status van het Privacy Verified traject in een eigen dashboard bijgehouden.

Onze Prijzen

Interesse of advies nodig?

Meer informatie of offerte ontvangen? Vul het formulier in en wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact op.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze achtergelaten worden. Lees ons privacy beleid voor meer informatie.

* Verplicht
Aanvraagformulier Diensten

Open chat
Can we help you?