Als de vorige scan al even geleden was, kan gebeuren dat er uit een nieuwe scan issues komen. Dit kan komen doordat er tussentijds wijzigingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld door een het updaten van een plugin. Ook worden door hackers continu nieuwe manieren ontwikkeld om websites aan te vallen. Deze nieuwe kwetsbaarheden worden regelmatig aan onze scanner toegevoegd.

Can we help you?