Sites zijn vaak alleen identiek als er een taalmodule aan te pas komt. Als het om een kopie van de site gaat, kunnen er altijd nog verschillen zijn, bijv. door het gebruik van verschillende plugins. Ook kan er een verschil ontstaan tussen updates die gedaan zijn op één site maar niet op de ander. Gevonden kwetsbaarheden dienen dan ook op alle sites opgelost te worden.

Can we help you?