De website moet inderdaad opnieuw gescand worden. Het is niet zo simpel dat een specifiek gedeelte eenvoudig gecheckt kan worden. Daarnaast kunnen er in de tussentijd weer nieuwe kwetsbaarheden naar voren zijn gekomen. Wanneer wij de scan niet opnieuw uitvoeren, kunnen we nooit een veilige uitslag afgeven.

Can we help you?