De geschatte Peak Bandwidth value wordt niet door onze leverancier Qualys in cijfers aangeven. Zij geven aan ’Scan performance is optimized for medium bandwidth use’.

Can we help you?