U mag ook een eigen scan rapport overhandigen, zoals een Pentest rapport, met vermelding van de scandatum, wie dit heeft uitgevoerd, en dat er geen high risk kwetsbaarheden werden geconstateerd. Het gebeurt echter vaak genoeg dat wij toch high risk fouten ontdekken nadat een Pentest is uitgevoerd.

Can we help you?